Valgte Embedsmænd

Overmester

Maria Magdalena Højbjerg

Undermester

Randi Pedersen

Sekretær

Vinnie Hye-Knudsen

Kasserer

Lene Porsgaard Hansen

Skatmester

Jane Norqvist Bartels

Fungerende eksmester

Else Kjeldsen

Storrepræsentant

Randi Pedersen

Storrepræsentant

Elsa Poulsen