Historie

..                                                    Søsterloge nr. 13 Fidelitas

Foreningens embedsmænd var formand Laura Jensenius Petersen, sekretær Anna Langhof og kasserer Frederikke Wassman. Formanden udnævnte kappelan, inspektør og vagt, og valget var gældende for 1 år.
Hurtigt begyndte man at arbejde på at blive en rigtig loge, og søstrene begyndte at sy regalier. Rebekkaloge nr. 3 ”Freja” på Nonnebakken, Odense blev vor moderloge.
Den første overmester blev broder Metz, søster Laura Jensenius Petersen  blev undermester, søster Anna Langhof blev sekretær, søster Agnes Olsen kasserer og søster Caroline Jensen skatmester.  På festlig vis forestod Storlogen institueringen af Rebekkaloge nr. 13 ”Fidelitas”  den 25 marts 1923.
Den ny loges emblem blev en lille ærteblomst og søstrene bar det første gang ved institueringen. Det kostede 14 kr., men hvis man også købte et stempel blev prisen billigere! Den ny loge nedsatte en syforening og en hjælpefond.
For at skaffe penge blev der indført bødestraf for udeblivelse fra møder uden gyldig grund, for at glemme titler og for at glemme emblemet!

Søstrene syede selv det første logetæppe, der blev taget i brug den 26 april 1931.
Man kunne selv anmode om optagelse i Odd Fellow Ordenen, og det gjorde man også for tildeling af grader, men her var der ballot. Undersøgelsesudvalget var ikke hemmeligt.
Vi har altid haft mange fælles arrangementer med broderloge nr. 33”Caritas”
f.eks.: en årlig festloge på Ordenens stiftelsesdag d. 26 april, det bliver senere ændret til hvert 5. år, og er nu helt ophørt.
 Brødrene kunne optages i Rebekkaloge ”Fidelitas” helt frem til 1968, og de deltog i gradarbejdet samt forlystelsesudvalget.
Logens udadvendte arbejde gik dengang til konfirmander og enkeltpersoner, der havde brug for hjælp, samt til børnehjemmene.
Søstrene havde også i mange år en fuldt udrustet barneseng, der blev udlånt og hele tiden suppleret, så den var parat, når der var behov for det; dette sluttede i 1957.
Ligeledes i 1957 stoppede den årlige traditionelle juletræsfest, men en aften for enlige damer forsatte helt op til 1997.
Logen fik sin egen devise, der blev skrevet af søster C Petersen og blev sunget første gang 25 marts 1942 ved logens 19 års stiftelsesdag.
Under krigen var der kun møde 1 gang om måneden skiftevis i logesalen og i selskabslokalerne, men fra 30 juni 1943 – 12 sep. 1945 er der slet ikke ført protokol,  om det skyldes det generelle mødeforbud, eller om der er andre årsager, ved vi ikke.
Ved søster Alvilda Suhr-Hansens død arvede søstrene og brødrene hendes bo. Forstået på den måde at brødrene arvede bohave, så vi ved hvert logemøde kan glæde os over de smukke møbler forstuen er møbleret med og i festlokalet er malerierne  ophængt til glæde for os alle. Resten af arven blev til et mindelegat til gavn for søstrene: der gives støtte til den enkelte søster, iblandt får vi ”en glad aften” i det selskabelige og der ydes bidrag til foredrag.
 
Første festloge blev afholdt i 1928, og logens 25 års jubilæum blev fejret med repræsentanter fra storlogen, ligesom de fleste af landets Rebekkaloger var repræsenteret.

I 1988 lavede vi et bazarudvalg, der på forskellig vis frembragte ting til en årlig julebasar. Formålet var at skaffe midler til donationer i forbindelse med vor 75 års stiftelsesdag. Målet var at skrabe 75.000 kr. sammen, men vi nåede hele 100.000 kr. til godgørende formål i 1998. Dagen blev markeret med festlogeigen med repræsentanter fra storlogen , ddss mange repræsentanter fra søsterloger på Fyn samt naturligvis fra vor broderloge nr. 33 ”Caritas”, med hvem vi igennem årene altid har haft et godt samarbejde..